Eljárás : 2014/3011(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0041/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0041/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 130kWORD 62k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.464v01-00
 
B8-0041/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatásáról és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlásról (2014/3011(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása véleménynyilvánítás szabadságának törökországi helyzetéről: újságírók és médiavezetők közelmúltbeli letartóztatásáról és a sajtóval szembeni rendszeres nyomásgyakorlásról (2014/3011(RSP))  
B8‑0041/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Törökország által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről szóló, 2014. március 12-i(1), a törökországi helyzetről szóló 2013. június 13-i(2) és a Ciprus kizárólagos gazdasági övezetében feszültséget keltő török lépésekről szóló 2014. november 13-i(3) állásfoglalására,

–       tekintettel az újságírók, médiavezetők és mások Törökország-szerte történt 2014. december 14-i, vasárnapi letartóztatására,

–       tekintettel arra, hogy az elmúlt pár évben a sajtó- és médiaszabadság tekintetében Törökország bizonyult az egyik legrosszabbul teljesítő országnak, különösen a bebörtönzött újságírók száma tekintetében, mivel körülbelül 70 újságírót tartanak fogva, könyveket tiltottak be, és az öncenzúra, valamint a kritikus médiával szembeni adóbírságok komoly aggodalomra adnak okot,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a legutóbbi letartóztatások a jogállamiság, a bírói függetlenség, a hatalmi ágak elválasztása és a demokratikus értékek és alapvető szabadságok tiszteletben tartása szisztematikus ellehetetlenítésének részét képezik; mivel miután Erdogan korábbi miniszterelnök kormányának tagjait korrupcióval vádolták meg, a polarizáció és a kemény intézkedések fokozódtak;

B.     mivel úgy tűnik, hogy ezek a letartóztatások Erdogan elnök és az USA-ban élő muzulmán tudós, Fethullah Gülen által vezetett Hizmet mozgalom közötti, jelenleg is zajló konfliktus részét képezik, és egy évvel azután történtek, hogy a rendőrség és az ügyészség az Erdogan-kormány tagjait korrupciós vádak célpontjává tette;

C.     mivel Törökország már sok újságírót tart bebörtönözve, és a médiával szembeni nyomásgyakorlás az elmúl években fokozódott, többek között a médiacsoportok és az internetes és közösségi médiaplatformok tulajdonosaival és vezetőivel szemben;

D.     mivel a Freedom House 2014-ben a törökországi sajtót a „nem szabad” besorolással jellemezte, míg az 2013-ban még „részben szabad” volt;

E.     mivel Törökországban az előzetes letartóztatás hónapokig tarthat, és a múltban előfordult ezek amiatti meghosszabbítása, hogy a gyanúsítottakat ténylegesen már az ügyük tárgyalása előtt megbüntessék;

1.      helyteleníti a Törökországban 2014. december 14-én történt tömeges letartóztatásokat, és felszólítja a hatóságokat, hogy sürgősen álljanak elő olyan hiteles bizonyítékokkal, amelyek alátámasztják azt az állítást, hogy a letartóztatott személyek elkövették a kérdéses bűncselekményeket, továbbá gyorsan folytassák le a bírósági eljárásokat, teljes mértékben átlátható módon és a jogszerű eljárást és a tisztességes tárgyalást garantáló megfelelő jogi biztosítékok mellett; kéri az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy fokozza jelenlétét az újságírók és emberi jogi jogvédők tárgyalásain;

2.      helyteleníti Frederike Geerdink holland újságíró 2015. január 6-án, Koenders külügyminiszter Törökországi tartózkodása idején történt terrorelhárító egységek általi provokatív letartóztatását és az otthonában tartott razziát; felszólít az üggyel kapcsolatban a teljes átláthatóságra;

3.      emlékezteti a török hatóságokat, hogy a médiával és az újságírókkal a lehető leggondosabban kell eljárni, valamint hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság a demokratikus és nyílt társadalom működésének továbbra is központi elemét képezik;

4.      mély aggodalommal jegyzi meg, hogy a török társadalom továbbra is nagy mértékben polarizált, és a politikai vitáknak gyakran képezik részét spekulatív híresztelések, jogellenesen beszerzett telefonlehallgatások és felvételek, konspirációk és irracionális összeesküvések; hangsúlyozza, hogy egy érett demokratikus társadalomban csak az átlátható és jól működő jogállamiság és civil társadalom építheti ki a különböző intézmények és az emberek közötti bizalmat;

5.      megjegyzi, hogy a 2014. december 14-i letartóztatások a sajtóval és a médiaorgánumokkal, köztük az internetes közösségi médiával és fórumokkal szembeni fokozott nyomásgyakorlás és korlátozások sajnálatos tendenciájába illeszkednek, amelyért végső soron a török kormány és a legmagasabb szintű török vezetés viseli a felelősséget;

6.      üdvözli a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos nyilatkozatait, amelyek hangsúlyozták, hogy a sajtó- és médiaszabadság törökországi helyzetének romlása ellentétes az Unió értékeivel, és ekként a csatlakozástól egy lépéssel való eltávolodást jelent;

7.      hangsúlyozza, hogy az EU és Törökország közötti kapcsolat vonatkozásában új megközelítésre van szükség, az EU és Törökország közös érdekében álló területeken, például a külpolitika és a kereskedelem területén folytatott pragmatikus együttműködésre összpontosítva; ismételten hangsúlyozza azonban, hogy a jogállamiság, a demokratikus értékek és az alapvető jogok tiszteletben tartása az Unió számára kulcsfontosságú feltételek; arra bátorítja a török kormányt, hogy a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása irányában reformálja meg igazságügyi rendszerét;

8.      felhívja az EU valamennyi intézményét és minden törökországi szereplőt, hogy konkrét intézkedések és referenciaértékek révén meghatározott időn belül érjenek el jelentős javulást az EU és Törökország közötti kapcsolatokban, és oldják meg a jelenlegi patthelyzetet, azzal, hogy az EU tegye vitán felett álló módon világossá, hogy a kormány vezetése alatt a jogállamiság és az alapvető jogok tekintetében történő visszalépésnek konkrét negatív következményei lesznek;

9.      emlékezteti Törökországot az őt az Európa Tanács tagjaként terhelő kötelezettségekre és a további igazságügyi reformok szükségességére; emlékeztet az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti Törökországgal szembeni nagy számú ügyre;

10.    kéri elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást Törökország parlamentjének és kormányának, a tagállamoknak, a Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0235.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0277.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0052.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat