Процедура : 2014/3011(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0044/2015

Внесени текстове :

B8-0044/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 140kWORD 65k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.467v01-00
 
B8-0044/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно свободата на изразяване на мнение в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск срещу медиите (2014/3011(RSP))


Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Патрик Льо Ярик, Хосу Хуаристи Абаунс, Курцио Малтезе, Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Лидия Сенра Родригес, Хавиер Кусо Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Костас Хрисогонос, Георгиос Катругалос, Костадинка Кунева, София Сакорафа, Мари-Кристин Вержиа от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно свободата на изразяване в Турция: неотдавнашните арести на журналисти, медийни ръководители и системното упражняване на натиск срещу медиите (2014/3011(RSP))  
B8‑0044/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1996 г. и по-специално член 19 от него,

–       като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека от 1950 г. и по-специално правото на свободно изразяване,

–       като взе предвид доклада на Комисията относно напредъка на Турция през 2014 г.,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 16 декември 2014 г.,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно докладите за напредъка на Турция, както и своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно положението в Турция (1),

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че по време на политическите операции, проведени на 14 декември 2014 г. в тринадесет града в Турция, са били арестувани 31 души - повечето от тях журналисти, в това число главният редактор на вестник „Заман“ и председателят на аудиовизуалната група „Саманйолу“; като има предвид, че четирима от тях са все още задържани;

Б.     като има предвид, че според официални източници арестите са извършени по подозрение в основаване, членство или подкрепа за терористична организация, или започване провеждането на пропаганда срещу религиозната общност „Тахсийе“ в Турция, като я обвинява, че е част от терористична организация;

В.     като има предвид, че тези арести се схващат като опит за отклоняване на критиките срещу правителството и нетолерантност към политическата опозиция;

Г.     като има предвид, че член 125 от Наказателния кодекс на Турция, съгласно който клеветата се счита за престъпление, член 301, съгласно който обидите срещу турската нация, нарушаването на обществения ред, нарушаването на конституционния ред се считат за престъпление и че Законът за борба с тероризма и Законът за пресата са използвани за ограничаване на правото на изразяване;

Д.     като има предвид, че вестниците, в които има статии по кюрдските въпроси или публикуващи на кюрдски език, са непрестанно обект на натиск, в това число на забрана и задържане на журналисти по обвинения за терористична пропаганда;

Е.     като има предвид, че чуждестранни журналисти са заплашвани с арест, като последният случай е този с нидерландската журналистка Фредерике Геердинк, намираща се в Диарбекир, задържана на 6 януари 2015 г. по обвинения за „пропагандиране на терористични организации“ и на Мехмет Юлгур, арестуван при пристигането си на летището на 7 януари 2015 г., затова че е направил снимка в съдебната зала;

Ж.    като има предвид, че тази непрестанна кампания за сплашване и уволнение на журналисти, на които се гледа като критикуващи правителството, е довела до самоцензуриране на журналистите и на медиите;

З.      като има предвид, че Турция се числи сред държавите с най-голям брой задържани или арестувани журналисти, като според статистиките на ОССЕ там има 22 журналисти в затвора;

И.     като има предвид, че арестите и кампаниите срещу критиките на правителството не следва да се разглеждат като изолиран случай, а са свързани с цялостната вътрешна и външна политика на турското правителство; като има предвид, че те се появяват, когато назрява конфликтът между бившите съюзници Реджеп Таип Ердоган и Фетуллах Гюлен и неговото движение, а той е пряко свързан с делото „Ергенекони“ и обвиненията в корупция, повдигнати срещу членове от правителството на Ердоган и членове на семейството;

И.     като има предвид, че събитията от юни и юли 2013 г. около парка „Гези“ не следва да се забравят;

K.     като има предвид, че на 6 декември 2014 г. са уволнени 98 работници от Университетската болница Малтепе в Истанбул заради това, че са членове на прогресивния Съюз на здравните работници;

Л.     като има предвид, че Турция в качеството си на страна-кандидатка за присъединяване към ЕС е задължена съгласно критериите от Копенхаген да зачита и насърчава демокрацията и да укрепва демократичните права и свободи, в това число свободата на изразяване;

М.    като има предвид, че докладът на Комисията за напредъка на Турция през 2014 г. обстойно критикува положението със свободата на изразяване в страната и изразява загриженост по отношение на това положение;

Н.     като има предвид, че правителството провежда неолиберална икономическа политика, задълбочаваща различията в стандарта на живот и водеща много хора до обедняване;

O.     като има предвид, че президентът на Турция провежда регионална политика, която се характеризира като нео-отоманска, с изявени експанзионистични тенденции;

П.     като има предвид, че Турция играе отрицателна роля във вътрешната обстановка в Сирия, като позволява свободното движение на оръжия и на т. нар. бойци, включително от държави от ЕС, в Сирия; като има предвид, че тя е била обвинена в сътрудничество с „Ислямската държава“, особено в случая в Кобане чрез възпрепятстване на неговите защитници;

Р.     като има предвид, че Турция издаде нов навигационен телекс (NAVTEX), обвързващ части от изключителната икономическа зона на Кипър, което е равносилно на престъпване на неприкосновеността на последната и допълнително засилва напрежението в Източното Средиземноморие;

С.     като има предвид, че Турция не зачита международното право и добросъседските отношения, в това число с държавите – членки на ЕС, като самата тя се стреми към членство в него;

1.      решително осъжда арестите и кампанията срещу журналисти, сценаристи и редактори, с която се цели заглушаване на критиките към правителството и гласа на опозицията, и призовава за тяхното освобождаване, както и за освобождаване на всички политически затворници;

2.      осъжда намесата и натиска, упражняван върху съдебната система от страна на органите, и призовава за зачитане на независимостта на съдебната власт;

3.      припомня, че Турция, в качеството на страна – кандидатка за присъединяване към ЕС, е поела ангажимент за спазване на критериите от Копенхаген и призовава Съвета и Комисията да следят за стриктното им спазване от страна на Турция;

4.      призовава Съвета и Комисията да престанат да поставят икономическите и търговските интереси над зачитането на международното право и човешките права и свободи;

5.      призовава за отмяна на закона за борба с тероризма;

6.      осъжда намесата на Турция в Сирия като нарушение на международното право и призовава за незабавното й прекратяване;

7.      осъжда новия навигационен телекс (NAVTEX) на Турция и изисква незабавната му отмяна, оттеглянето на всички турски кораби от изключителната икономическа зона на Кипър и изисква Турция да работи за постигане на добросъседски отношения и нормализиране на отношенията с всички държави – членки на ЕС;

8.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на генералния секретар на Съвета на Европа, на председателя на Европейския съд по правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството и Великото национално събрание на Република Турция.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0277.

Правна информация - Политика за поверителност