Postup : 2014/3011(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0044/2015

Predkladané texty :

B8-0044/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0014

NÁVRH UZNESENIA
PDF 133kWORD 62k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.467v01-00
 
B8-0044/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a výkonných zástupcov médií a systematický tlak na médiá v Turecku (2014/3011(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat v v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a výkonných zástupcov médií a systematický tlak na médiá v Turecku (2014/3011(RSP))  
B8‑0044/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–       so zreteľom na Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach z roku 1996, najmä na jeho článok 19,

–       so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach z roku 1950, najmä na právo na slobodu prejavu,

–       so zreteľom na správu Komisie o pokroku Turecka za rok 2014,

–       so zreteľom na závery Rady zo 16. decembra 2014,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o správach o pokroku Turecka a na uznesenie z 13. júna 2013 o situácii v Turecku(1),

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže pri policajných operáciách 14. decembra 2014 bolo v trinástich mestách v Turecku zatknutých 31 ľudí, najmä novinárov, scenáristov alebo redaktorov vrátane šéfredaktora novín Zaman a predsedu predstavenstva spoločnosti Samanyolu Broadcasting Group; keďže štyria zo zatknutých sú stále vo väzbe;

B.     keďže podľa oficiálnych zdrojov zatknutie prebehlo na základe podozrení zo založenia teroristickej organizácie, členstva v nej alebo jej podpory alebo propagandy proti náboženskej skupine „Tahsiye“ v Turecku a boli obvinení z toho, že sú súčasťou teroristickej organizácie;

C.     keďže tieto zatknutia boli vnímané ako úder proti kritikom vlády a prejav neznášanlivosti politickej opozície;

D.     keďže článok 125 tureckého trestného zákonníka, podľa ktorého sa ohováranie považuje za trestný čin, článok 301, podľa ktorého sú urážky tureckého národa, porušenia verejného poriadku, porušenia ústavného poriadku trestnými činmi, a zákon o boji proti terorizmu a tlačový zákon sa použili na obmedzenie slobody prejavu;

E.     keďže noviny, v ktorých sa píše o kurdskej otázke alebo ktoré vychádzajú v kurdskom jazyku, boli cieľmi nátlaku vrátane ich zakázania a väznenia novinárov na základe obvinení z teroristickej propagandy;

F.     keďže aj zahraničným novinárom sa vyhrážali zatknutím, pričom najnovším prípadom boli holandskí novinári Frederike Geerdinková pôsobiaca v Diyarbakire, ktorá bola uväznená 6. januára 2015 a obvinená z „propagandy pre teroristickú organizáciu“, a Mehmet Ülgur, ktorého zatkli pri príchode na letisko 7. januára 2015 za fotografovanie v súdnej sieni;

G.     keďže táto nepretržitá kampaň zastrašovania novinárov a prepúšťania novinárov považovaných za kritikov vlády viedla k autocenzúre novinárov a médií;

H.     keďže Turecko je krajinou s najvyšším počtom väznených alebo zatknutých novinárov, podľa štatistiky OBSE z júna 2014 bolo 22 novinárov vo väzení;

I.      keďže zatýkanie a kampaň proti kritikom vlády by sa nemali vnímať ako ojedinelý prípad, ale vo vzťahu k celkovej vnútornej a zahraničnej politike tureckej vlády: keďže prichádzajú v čase, keď konflikt medzi bývalými spojencami Recepom Tayyipom Erdoganom a Fethullahom Gulenom a jeho hnutím vrcholí a je priamo spojený s Ergenegonom a prípadmi korupcie, z ktorých boli obvinení členovia Erdoganovej vlády a rodiny;

J.      keďže by sa nemalo zabúdať na udalosti z júna a júla 2013 v okolí parku Gezi;

K.     keďže z univerzitnej nemocnice Maltepe v Istanbule bolo 6. decembra 2014 prepustených 98 pracovníkov za to, že boli členmi progresívnej únie zdravotníckych pracovníkov;

L.     keďže Turecko je ako kandidát na vstup do EÚ viazané kodanskými kritériami a musí rešpektovať a presadzovať demokraciu a posilňovať demokratické ľudské práva a slobody vrátane slobody prejavu;

M.    keďže v správe Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 sa vo veľkom rozsahu kritizuje situácia v oblasti slobody prejavu v krajine a vyjadrujú obavy v súvislosti s touto situáciou;

N.     keďže vláda uskutočňuje neo-liberálne hospodárske politiky, ktoré prehlbujú rozdiely v životnej úrovni a spôsobujú zbedačovanie ešte väčšieho počtu ľudí;

O.     keďže prezident Turecka realizuje regionálnu politiku charakterizovanú ako neo-otomanskú, s jasnými expanzívnymi tendenciami;

P.     keďže Turecko zohráva negatívnu úlohu pri vnútornej situácii v Sýrii, pretože umožňuje voľný tok zbraní a tzv. bojovníkov, okrem iného aj z krajín EÚ, do Sýrie; keďže bolo obvinené zo spolupráce s Islamským štátom, najmä v prípade mesta Kobane, keď sťažovalo situáciu jeho obrancov;

Q.     keďže Turecko vydalo novú smernicu o navigačnej službe Navtex, ktorá zaväzuje časti výhradnej hospodárskej zóny Cyperskej republiky, čo sa rovná zásahu do jej suverenity a čím sa ďalej vyhrocuje napätie vo východnom Stredozemí;

R.     keďže Turecko nedodržiava medzinárodné právo a dobré susedské vzťahy,

1.      dôrazne odsudzuje zatknutia novinárov, scenáristov a redaktorov a kampaň proti nim, ktorých cieľom je umlčať hlasy kritikov vlády a opozície, a žiada ich prepustenie, ako aj prepustenie všetkých politických väzňov;

2.      odsudzuje zákrok a nátlak štátnych orgánov voči súdnemu systému a vyzýva na dodržiavanie nezávislosti súdov;

3.      pripomína, že Turecko je krajinou kandidujúcou na vstup do EÚ a musí teda spĺňať kodanské kritéria, vyzýva Radu a Komisiu, aby dohliadali na to, aby Turecko tieto požiadavky prísne dodržiavalo;

4.      vyzýva Radu a Komisiu, aby prestali uprednostňovať ekonomické a obchodné záujmy pred dodržiavaním medzinárodného práva a ľudských práv a slobôd;

5.      požaduje, aby sa zrušil zákon proti terorizmu;

6.      odsudzuje intervenciu Turecka v Sýrii, ktorá prebieha v rozpore s medzinárodným právom, a požaduje jej okamžité ukončenie;

7.      odsudzuje novú tureckú smernicu Navtex a požaduje jej okamžité zrušenie a stiahnutie všetkých tureckých plavidiel z výhradnej hospodárskej zóny Cyperskej republiky a vyzýva, aby Turecko pracovalo na dobrých susedských vzťahoch a na normalizácii vzťahov so všetkými členskými štátmi EU;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a Veľkému národnému zhromaždeniu Tureckej republiky.

(1)

Prijaté texty P7_TA(2014)0277.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia