Prijedlog rezolucije - B8-0066/2015Prijedlog rezolucije
B8-0066/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o europskim mjerama za borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma i drugih teških transnacionalnih kaznenih djela

16.1.2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana

B8-0066/2015

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o europskim mjerama za borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma i drugih teških transnacionalnih kaznenih djela

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 83. UFEU-a,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 23. listopada 2013. o organiziranom kriminalu, korupciji i pranju novca: preporuke o mjerama i inicijativama koje treba poduzeti[1],

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da su zločinačke organizacije proširile svoje područje djelovanja na međunarodnu razinu, razgranavši i razvivši svoje nezakonite aktivnosti na transnacionalnu razinu i u pogledu terorizma;

1.      poziva Vijeće da ažurira područja kriminaliteta iz članka 83. UFEU-a, osobito u pogledu svih oblika pranja novca, trgovanja ljudima, pomaganja nezakonitog useljavanja i takozvanih „stranih boraca”;

2.      poziva Komisiju da podnese zakonodavne prijedloge za utvrđivanje minimalnih zajedničkih standarda u pogledu:

a.      organiziranog kriminala, posebno mafijaškog tipa;

b.      računalnog krivotvorenja i piratstva te kibernetičkog kriminala;

c.      pranja novca;

d.      takozvanih novih kaznenih djela iz stavka 125. navedene Rezolucije od 23. listopada 2013.;

e.      takozvanih „stranih boraca”.