Návrh usnesení - B8-0079/2015Návrh usnesení
B8-0079/2015

NÁVRH USNESENÍ o boji proti chudobě dětí ve Francii

19.1.2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8-0079/2015

Návrh usnesení Evropského parlamentu o boji proti chudobě dětí ve Francii

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že počet chudých ve Francii dosahuje 8,5 až 8,6 milionu osob, což je 14 % populace (zdroj: INSEE, 2012), a že od roku 2002 vzrostl počet těchto osob o 1,3 milionu;

B.     vzhledem k tomu, že na základě různých studií z poslední doby žijí ve Francii přibližně 3 miliony dětí v chudé rodině, za kterou je považována domácnost s měsíčním rozpočtem nižším než 964 EUR;

C.     vzhledem k tomu, že téměř 20 % osob mladších 18 let žije pod hranicí chudoby, tzn. že ve Francii je jedno dítě z pěti chudé;

D.     vzhledem k tomu, že tato situace má katastrofální dopad na vzdělání a zdraví, kdy jsou de facto a přímo zpochybněna základní práva dětí;

E.     vzhledem k tomu, že se ve Francii nadále zhoršuje hospodářská a sociální situace, zejména z důvodu úsporných opatření a krajního liberalismu předepisovaných Bruselem;

1.      vyzývá Komisi, aby přijala nezbytná opatření pro účinný boj proti chudobě dětí ve Francii a v ostatních členských státech;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény signatářů Komisi, Radě a členským státům.