Forslag til beslutning - B8-0079/2015Forslag til beslutning
B8-0079/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om bekæmpelse af børnefattigdom i Frankrig

19.1.2015

jf. forretningsordenens artikel 133

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8‑0079/2015

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om bekæmpelse af børnefattigdom i Frankrig

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at Frankrig har mellem 8,5 og 8,6 millioner fattige, dvs. 14 % af befolkningen (kilde: INSEE - 2012), og at antallet af berørte personer er steget med 1,3 mio. siden 2002;

B.     der henviser til, at der ifølge de seneste forskellige undersøgelser er ca. 3 millioner børn i Frankrig, der lever i en fattig familie – et hjem, der lever for under 964 EUR om måneden;

C.     der henviser til, at næsten 20 % af børn under 18 lever under fattigdomsgrænsen, og at ét ud af fem børn i Frankrig er fattigt;

D.     der henviser til, at dette har katastrofale konsekvenser for uddannelse og sundhed, og de facto sætter direkte spørgsmålstegn ved børns grundlæggende rettigheder;

E.     der henviser til, at den økonomiske og sociale situation i Frankrig fortsat forværres, navnlig på grund af Bruxelles spareplaner og ultraliberalistiske programmer;

1.      opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger for effektivt at bekæmpe børnefattigdom i Frankrig og i andre medlemsstater;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.