Prijedlog rezolucije - B8-0079/2015Prijedlog rezolucije
B8-0079/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o borbi protiv siromaštva djece u Francuskoj

19.1.2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8-0079/2015

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o borbi protiv siromaštva djece u Francuskoj

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je u Francuskoj između 8,5 i 8,6 milijuna siromašnih, odnosno 14 % stanovništva (izvor: INSEE – 2012.), te da je u odnosu na 2002. taj broj porastao za 1,3 milijuna;

B.     budući da u skladu s više nedavnih studija oko 3 milijuna djece u Francuskoj živi u siromašnoj obitelji, odnosno u domaćinstvu s prihodima nižim od 964 eura mjesečno;

C.     budući da gotovo 20 % mlađih od 18 godina živi ispod praga siromaštva te da je svako peto dijete u Francuskoj siromašno;

D.     budući da navedeno stanje ima katastrofalne posljedice na obrazovanje i zdravlje, de facto izravno dovodeći u pitanje temeljna prava djece;

E.     budući da se gospodarsko i socijalno stanje u Francuskoj kontinuirano pogoršavaju, najviše zbog planova štednje i ultraliberalizma koje nameće Bruxelles;

1.      poziva Komisiju da poduzme potrebne mjere za učinkovitu borbu protiv siromaštva djece u Francuskoj i drugim državama članicama;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.