Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0079/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0079/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl kovos su vaikų skurdu Prancūzijoje

19.1.2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8‑0079/2015

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kovos su vaikų skurdu Prancūzijoje

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Prancūzijoje yra 8,5–8,6 mln. skurstančių žmonių, t. y. 14 % visų gyventojų (šaltinis – Prancūzijos statistikos ir ekonominių tyrimų institutas (pranc. INSEE), 2012 m.), o nuo 2002 m. skurstančiųjų padaugėjo 1,3 mln.;

B.     kadangi, remiantis įvairiais naujausiais tyrimais, maždaug 3 mln. Prancūzijos vaikų gyvena skurstančiose šeimose – namų ūkiuose, turinčiuose išgyventi iš mažiau kaip 964 EUR per mėnesį;

C.     kadangi beveik 20 % jaunesnių nei 18 metų asmenų gyvena žemiau skurdo ribos ir vienas iš penkių vaikų Prancūzijoje skursta;

D.     kadangi ši padėtis turi katastrofiškų padarinių švietimui ir sveikatai, o dėl to de facto ir tiesiogiai kyla grėsmė vaikų pagrindinėms teisėms;

E.     kadangi ekonominė ir socialinė situacija Prancūzijoje vis prastėja dėl Briuselio primestų griežto taupymo planų ir ultraliberalizmo;

1.      ragina Komisiją imtis reikiamų priemonių, kad būtų veiksmingai kovojama su vaikų skurdu Prancūzijoje ir kitose valstybėse narėse;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.