Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0079/2015Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0079/2015

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar il-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal fi Franza

19.1.2015

imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8-0079/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal fi Franza

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.     billi l-foqra fi Franza jammontaw għal bejn 8,5 u 8,6 miljun ruħ, li jirrappreżentaw 14 % tal-popolazzjoni (sors INSEE – 2012), u billi mill-2002 l-għadd ta' persuni kkonċernati żdied b'1,3 miljun;

B.     billi, skont diversi studji reċenti, madwar 3 miljun tifel u tifla jgħixu f'familja fqira fi Franza, fejn unità domestika tgħix b'inqas minn EUR 964 fix-xahar;

C.     billi kważi 20 % mill-persuni ta' taħt it-18-il sena jgħixu taħt il-livell tal-faqar u billi 20 % tat-tfal fi Franza huma foqra;

D.     billi sitwazzjoni bħal din tirriżulta f'konsegwenzi diżastrużi għall-edukazzjoni u s-saħħa, u ddgħajjef, b'mod de facto kif ukoll direttament, id-drittijiet fundamentali tat-tfal;

E.     billi l-qagħda ekonomika u soċjali fi Franza dejjem tibqa' sejra għall-agħar minħabba, b'mod partikolari, il-pjanijiet ta' awsterità u l-ultraliberaliżmu imposti minn Brussell;

1.      Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiġġieled il-faqar fost it-tfal fi Franza, kif ukoll fl-Istati Membri l-oħra, b'mod effikaċi.

2.      Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jibgħat din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri.