Návrh uznesenia - B8-0079/2015Návrh uznesenia
B8-0079/2015

NÁVRH UZNESENIA o boji proti chudobe detí vo Francúzsku

19.1.2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8-0079/2015

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o boji proti chudobe detí vo Francúzsku

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže vo Francúzsku žije 8,5 až 8,6 milióna chudobných, čo predstavuje 14 % obyvateľstva (zdroj INSEE – 2012), pričom od roku 2002 počet ľudí postihnutých chudobou vzrástol o 1,3 milióna;

B.     keďže z rôznych nedávnych štúdií vyplýva, že približne 3 milióny detí vo Francúzsku žijú v chudobnej rodine, teda v domácnosti, ktorá má mesačne na živobytie k dispozícii menej než 964 EUR;

C.     keďže asi 20 % osôb mladších ako 18 rokov žije pod hranicou chudoby a keďže každé piate dieťa vo Francúzsku je chudobné;

D.     keďže táto situácia má hrozivý vplyv na vzdelanie a zdravie a de facto priamo ohrozuje základné práva detí;

E.     keďže hospodárska a sociálna situácia vo Francúzsku sa neustále zhoršuje najmä z dôvodu plánov úsporných opatrení a ultraliberalizmu, ktoré si vynucuje Brusel;

1.      žiada Komisiu, aby prijala opatrenia potrebné na účinný boj proti chudobe detí vo Francúzsku a v iných členských štátoch;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s menami podpísaných poslancov Komisii, Rade a členským štátom.