Predlog resolucije - B8-0079/2015Predlog resolucije
B8-0079/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o boju proti revščini otrok v Franciji

19.1.2015

v skladu s členom 133 Poslovnika

Sophie Montel, Dominique Bilde

B8-0079/2015

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o boju proti revščini otrok v Franciji

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je med 8,5 in 8,6 milijona prebivalcev v Franciji revnih, kar predstavlja 14 % (vir: nacionalni institut za statistiko INSEE, 2012) in ker se je od leta 2002 število revnih povečalo za 1,3 milijona;

B.     ker je bilo v različnih nedavnih študijah ugotovljeno, da v Franciji okrog 3 milijone otrok živi v revnih družinah, torej gospodinjstvih, ki se preživljajo z manj kot 964 EUR na mesec;

C.     ker skoraj 20 % mlajših od 18 let živi pod pragom revščine in je reven vsak peti otrok v Franciji;

D.     ker imajo te razmere hude posledice za izobraževanje in zdravje ter dejansko in neposredno ogrožajo temeljne pravice otrok;

E.     ker so gospodarske in socialne razmere v Franciji vse slabše, zlasti zaradi varčevalnih načrtov in ultraliberalizma, ki ju predpisuje Bruselj;

1.      poziva Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe za učinkovit boj proti revščini otrok v Franciji in drugih državah članicah;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.