Prijedlog rezolucije - B8-0081/2015Prijedlog rezolucije
B8-0081/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o zaštiti stečenih prava radnika

22.1.2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Matteo Salvini, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana

B8-0081/2015

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zaštiti stečenih prava radnika

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da su u skladu s člankom 24. Uredbe sa zakonskom snagom br. 201. od 6. prosinca 2011., koja je potom pretvorena u zakon, izmjenama članka 1. stavka 1. zakona br. 214 od 22. prosinca 2011. izmijenjeni pravni odnosi između potrebitih zaposlenih građana i zavoda za socijalno osiguranje koji su kao dio javne uprave osnovani radi upravljanja obveznim javnim mirovinskim sustavima, što predstavlja očito kršenje temeljnih prava milijuna talijanskih radnika i umirovljenika;

B.     budući da je talijanski Ustavni sud svojom nedavnom odlukom proglasio nedopuštenim zahtjev za održavanje referenduma o ukidanju članka 24. tumačeći talijanski Ustav, kako se čini, svrsishodno;

1.      poziva Komisiju da poduzme mjere kako bi se zaštitila prava spomenutih osoba, ugrožena neuobičajenom odlukom talijanskog Ustavnog suda, prava koja se uostalom jamče i ustavnim tradicijama država članica, i Poveljom o temeljnim pravima, a i ugovorima.