Prijedlog rezolucije - B8-0082/2015Prijedlog rezolucije
B8-0082/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o kontroli razine onečišćenja europskih rijeka i jezera

22.1.2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Aldo Patriciello

B8-0082/2015

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o kontroli razine onečišćenja europskih rijeka i jezera

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2000/60/EZ,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je njemački istraživački tim povezan s Centrom za istraživanje okoliša u Helmholtzu nedavno objavio zabrinjavajuću studiju provedenu na 4 000 rijeka i jezera;

B.     budući da podaci iz te analize, koji su objavljeni u znanstvenom časopisu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), pokazuju da je razina onečišćenja na 14% tih lokacija smrtonosna za sve žive organizme;

C.     budući da nikad nije razmotrena ozbiljnost problema onečišćenosti voda u Europi koji je čak i podcijenjen;

D.     budući da postoje stotine vrsta riba, algi i beskralježnjaka čije je preživljavanje ugroženo u Europi ako se onečišćenje ubrzo ne svede na prihvatljivu razinu;

E.     budući da će se ugroziti i zdravlje osoba koje jedu ribe iz jezera i rijeka ako se ne djeluje kako bi se dekontaminiralo vodu;

1.      poziva Komisiju da preispita učinkovitost instrumenata namijenjenih u tu svrhu.