RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 101kWORD 46k
26.1.2015
PE547.508v01-00
 
B8-0085/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


internetis levitatava lapsporno vastase võitluse kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek internetis levitatava lapsporno vastase võitluse kohta  
B8-0085/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Itaalia side- ja kommunikatsioonipolitsei andmetel kontrolliti 2014. aastal Itaalias tervelt 18 774 veebisaiti lapsporno alaste viidete ja materjali kahtluse tõttu;

B.     arvestades, et uurimiste käigus suleti 1745 veebisaiti, vahistati 38 isikut ning teatati 428 isikust, kes tegelesid laste ahvatlemisega internetis ja lapspornot sisaldavate materjalide levitamise ja turustamisega;

1.      palub komisjonil esitada koondandmed internetis leviva lapsporno kohta Euroopas;

2.      kutsub komisjoni üles võtma meetmeid selle nähtuse kõrvaldamiseks;

3.      kutsub komisjoni üles koostama lapspornot sisaldavate veebisaitide üleeuroopalist musta nimekirja, et selle abil kooskõlastada liikmesriikide politseijõudude tegevust võitluses selle kohutava nähtuse vastu.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika