NÁVRH UZNESENIA
PDF 114kWORD 48k
26.1.2015
PE547.508v01-00
 
B8-0085/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku,


o boji proti detskej pornografii na internete


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentuboji proti detskej pornografii na internete  
B8-0085/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa údajov, ktoré zverejnila talianska polícia zaoberajúca sa počítačovou kriminalitou (tzv. poštová polícia), bolo v Taliansku v roku 2014 monitorovaných až 18 774 internetových stránok, v prípade ktorých sa vyskytlo podozrenie zo zverejnenia materiálu týkajúceho sa detskej pornografie alebo odkazov na takýto materiál;

B.     keďže na základe vyšetrovania bolo zablokovaných 1 745 internetových stránok, zatknutých 38 osôb a na 428 osôb bolo podané trestné oznámenie pre nadväzovanie kontaktu s maloletými cez internet a šírenie a predaj materiálu spojeného s detskou pornografiou;

1.      vyzýva Komisiu, aby poskytla súhrnné údaje o fenoméne detskej pornografie na internete v Európe;

2.      žiada Komisiu, aby zaviedla opatrenia, ktoré by zamedzili tomuto javu;

3.      žiada Komisiu, aby na účely koordinácie boja policajných orgánov členských štátov s týmto hrozivým fenoménom zostavila „európsku čiernu listinu“ internetových stránok s obsahom týkajúcim sa detskej pornografie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia