FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 107kWORD 45k
26.1.2015
PE547.508v01-00
 
B8-0085/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om kampen mot barnpornografi på nätet


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om kampen mot barnpornografi på nätet  
B8-0085/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Enligt uppgifter från det italienska postväsendets tillsynsmyndighet undersöktes under 2014 så mycket som 18 774 webbplatser som misstänktes innehålla barnpornografiskt material.

B.     I samband med utredningarna stängde man ner 1 745 webbplatser, arresterade 38 personer och anmälde 428 personer för gromning på nätet och spridning och försäljning av barnpornografiskt material och innehåll.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna aggregerade uppgifter om barnpornografi på nätet i Europa.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att sätta stopp för denna företeelse.

3.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en europeisk ”svart lista” över de webbplatser som har ett barnpornografiskt innehåll, så att medlemsstaternas polisstyrkor kan arbeta på bred front i kampen mot denna avskyvärda företeelse.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy