PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 102kWORD 46k
26.1.2015
PE547.511v01-00
 
B8-0088/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


karjankasvattajille maksettavista tuista kiintiöjärjestelmän poistamisesta johtuvan maidon hinnan laskun vuoksi


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys karjankasvattajille maksettavista tuista kiintiöjärjestelmän poistamisesta johtuvan maidon hinnan laskun vuoksi  
B8-0088/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A. ottaa huomioon, että eurooppalainen maidon kiintiöjärjestelmä poistetaan 1. päivästä huhtikuuta 2015 alkaen ja odotettavissa oleva tuottajahintojen lasku aiheuttaa venetolaisille, italialaisille ja eurooppalaisille karjankasvattajille vakavia taloudellisia vaikeuksia;

 

1.  kehottaa komissiota sisällyttämään kiintiöjärjestelmän korvaavaan uuteen maitoalan pakettiin mekanismin, joka takaa tarjonnan kestävyyden ja suojaa sitä tuottajahintojen vaihteluun liittyviltä riskeiltä;

 

2.  kehottaa komissiota korjaamaan maitoalan pakettia, jotta voidaan vahvistaa eurooppalaisten kasvattajien tarjonnan sääntelyä uusilla, kiintiöiden poistamisen jälkeen täysin vapailla ja kilpailulle avoimilla eurooppalaisilla markkinoilla.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö