Предложение за резолюция - B8-0089/2015Предложение за резолюция
B8-0089/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно продажбата на фалшиво наливно просеко в Англия

26.1.2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Мара Бицото

B8‑0089/2015

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно продажбата на фалшиво наливно просеко в Англия

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че мрежата консорциуми на просеко (Консорциум за закрила на просеко КНП, Консорциум за закрила на просеко „Conegliano Valdobbiadene“ ГКНП и Консорциумът „Colli Asolani“) оповести, че множество заведения в Англия са оборудвани с устройства за продажба на наливно просеко;

Б.     като има предвид, че тази практика е абсолютно незаконна не само защото просеко се продава единствено в бутилки и по никакъв друг начин, но и защото в почти всички случаи на клиентите се предлага обикновено бяло вино, продавано като просеко;

1.      призовава Комисията да се намеси, за да прекрати тази практика, като по този начин защити измамените производители от регион Венето;

2.      призовава Комисията да провери дали това явление е широко разпространено и в други държави членки.