Πρόταση ψηφίσματος - B8-0089/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0089/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον παραποιημένο αφρώδη οίνο Prosecco που πωλείται με το ποτήρι στην Αγγλία

26.1.2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Mara Bizzotto

B8‑0089/2015

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον παραποιημένο αφρώδη οίνο Prosecco που πωλείται με το ποτήρι στην Αγγλία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο των ενώσεων του Prosecco (Ένωση προστασίας του Prosecco ΕΟΠ, Ένωση προστασίας Conegliano Valdobbiadene Docg και Ένωση Colli Ascolani) κατήγγειλε ότι στην Αγγλία, πολλά καταστήματα εφοδιάζονται με συστήματα πίεσης προκειμένου να σερβίρουν Prosecco στο ποτήρι·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή είναι εντελώς παράνομη όχι μόνο γιατί το Prosecco πωλείται αποκλειστικά εμφιαλωμένο και όχι μέσω άλλων συστημάτων, αλλά και γιατί στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων προσφέρεται στους πελάτες λευκός οίνος που παρουσιάζεται ως Prosecco·

1.      καλεί την Επιτροπή να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει η πρακτική αυτή, προστατεύοντας έτσι τους παραγωγούς του Βένετο που είναι θύματα απάτης·

2.      καλεί την Επιτροπή να αναφέρει εάν το φαινόμενο αυτό έχει εξαπλωθεί και σε άλλα κράτη μέλη.