ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 119kWORD 49k
26.1.2015
PE547.512v01-00
 
B8-0089/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον παραποιημένο αφρώδη οίνο Prosecco που πωλείται με το ποτήρι στην Αγγλία


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον παραποιημένο αφρώδη οίνο Prosecco που πωλείται με το ποτήρι στην Αγγλία  
B8‑0089/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο των ενώσεων του Prosecco (Ένωση προστασίας του Prosecco ΕΟΠ, Ένωση προστασίας Conegliano Valdobbiadene Docg και Ένωση Colli Ascolani) κατήγγειλε ότι στην Αγγλία, πολλά καταστήματα εφοδιάζονται με συστήματα πίεσης προκειμένου να σερβίρουν Prosecco στο ποτήρι·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή είναι εντελώς παράνομη όχι μόνο γιατί το Prosecco πωλείται αποκλειστικά εμφιαλωμένο και όχι μέσω άλλων συστημάτων, αλλά και γιατί στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων προσφέρεται στους πελάτες λευκός οίνος που παρουσιάζεται ως Prosecco·

1.      καλεί την Επιτροπή να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει η πρακτική αυτή, προστατεύοντας έτσι τους παραγωγούς του Βένετο που είναι θύματα απάτης·

2.      καλεί την Επιτροπή να αναφέρει εάν το φαινόμενο αυτό έχει εξαπλωθεί και σε άλλα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου