Rezolūcijas priekšlikums - B8-0089/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0089/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par viltoto Prosecco, ko Anglijā pārdod no spiediena iekārtām

26.1.2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Mara Bizzotto

B8-0089/2015

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par viltoto Prosecco, ko Anglijā pārdod no spiediena iekārtām

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Prosecco ražotāju apvienību (Consorzio di tutela del Prosecco Doc, Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Docg un Consorzio Colli Asolani) tīkls ir paziņojis, ka Anglijā daudzi klubi un bāri iegādājas spiediena iekārtas Prosecco ieliešanai un pasniegšanai;

B.     tā kā šāda prakse ir pilnīgi nelikumīga ne tikai tāpēc, ka Prosecco paredzēts pārdod tikai pudelēs un neizmantojot nekādas iekārtas, bet arī tāpēc, ka gandrīz visos iepriekš minētās pārdošanas gadījumos klientiem kā Prosecco tiek pārdots parasts baltvīns,

1.      aicina Komisiju iejaukties, lai izbeigtu šādu praksi, tādējādi pasargājot no krāpšanas Veneto reģiona ražotājus;

2.      aicina Komisiju ziņot, ja minētā parādība tiek novērota arī citās dalībvalstīs.