Förslag till resolution - B8-0089/2015Förslag till resolution
B8-0089/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den falska Prosecco som säljs på fat i England

26.1.2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Mara Bizzotto

B8-0089/2015

Förslag till Europaparlamentets resolution om den falska Prosecco som säljs på fat i England

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     De olika Prosecco-konsortierna (Consorzio di tutela del Prosecco Doc, Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Docg e Consorzio Colli Asolani) har rapporterat att man på flera ställen i England använder sig av fat för tappning och servering av Prosecco.

B.     Detta är fullständigt olagligt, dels eftersom Prosecco enbart säljs på flaska, och dels eftersom det vin som marknadsförs som Prosecco nästan i samtliga fall är vanligt vitt vin.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ingripa för att sätta stopp för denna företeelse och därmed skydda producenterna i Veneto.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om detta förekommer även i andra medlemsstater.