ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 117kWORD 50k
26.1.2015
PE547.513v01-00
 
B8-0090/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно прилагането на принципа за справедливо възнаграждение в европейската нормативна уредба относно лекарствата – справедливост за жертвите на талидомида


Мара Бицото

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на принципа за справедливо възнаграждение в европейската нормативна уредба относно лекарствата – справедливост за жертвите на талидомида  
B8‑0090/2015

Европейският парламент,

–    като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през 1957 г. германското фармацевтично предприятия Хемие Грюнентал пусна на пазара талидомид – лекарство против повдигане, използвано предимно от бременни жени и причина за раждането на поне 20 000 деца, засегнати от тежки физически увреждания;

Б.   като има предвид факта, че все още има хора, засегнати от тежки физически увреждания, които се дължат на горепосоченото лекарство и които не са получили никакво обезщетение, въпреки че им е било назначено медицинско лечение;

1.   призовава Комисията да започне диалог с държавите членки, за да бъде включен в действащата европейска нормативна уредба относно лекарствата принципът за справедливо обезщетение на жертвите на посочените скандали, които са принудени да живеят с последиците от описаните трагедии през целия си живот.

Правна информация - Политика за поверителност