ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 115kWORD 48k
26.1.2015
PE547.513v01-00
 
B8-0090/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της δίκαιης αποζημίωσης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για τα φάρμακα-δικαιοσύνη για τα θύματα της θαλιδομίδης


Mara Bizzotto

σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της δίκαιης αποζημίωσης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για τα φάρμακα-δικαιοσύνη για τα θύματα της θαλιδομίδης  
B8-0090/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1957, η γερμανική φαρμακοβιομηχανία Chemie Grünenthal διοχέτευσε στην αγορά τη θαλιδομίδη, ένα φάρμακο κατά της ναυτίας που χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα από έγκυες γυναίκες και ήταν υπεύθυνο για τη γέννηση τουλάχιστον 20.000 παιδιών με σοβαρές σωματικές δυσμορφίες·

 

B. λαμβάνοντας γνώση του ότι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να ζουν άτομα με σοβαρές σωματικές δυσμορφίες εξαιτίας του προαναφερθέντος φαρμάκου, τα οποία δεν έλαβαν την παραμικρή αποζημίωση μολονότι ακολούθησαν ιατρικές αγωγές·

 

1.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει κάποιον διάλογο με τα κράτη μέλη προκειμένου να ενταχθεί στους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα φάρμακα η αρχή της δίκαιης αποζημίωσης των ατόμων που έπεσαν θύματα των σκανδάλων αυτών και που είναι υποχρεωμένα να συμβιώνουν με τις συνέπειες της τραγωδίας αυτής για όλη τους τη ζωή.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου