PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 93kWORD 46k
26.1.2015
PE547.513v01-00
 
B8-0090/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


oikeudenmukaista korvausta koskevan periaatteen sisällyttämisestä EU:n lääkelainsäädäntöön – oikeutta Talidomidin uhreille


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitysoikeudenmukaista korvausta koskevan periaatteen sisällyttämisestä EU:n lääkelainsäädäntöön – oikeutta Talidomidin uhreille  
B8-0090/2015

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että vuonna 1957 saksalainen lääketehdas Chemie Grünenthal toi markkinoille pahoinvointia vähentävän ja erityisesti raskaana olevien naisten käyttämän Talidomidi-lääkkeen, joka aiheutti vakavia epämuodostumia ainakin 20 000 syntyneelle lapselle;

B.     panee merkille, että edelleen on henkilöitä, jotka kärsivät edellä mainitun lääkkeen aiheuttamista vakavista epämuodostumista ja eivät ole saaneet koskaan korvausta vaikka ovat saaneet lääketieteellistä hoitoa;

1.      kehottaa komissiota aloittamaan vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa talidomidiskandaalin uhreille, jotka joutuvat kärsimään tämä tragedian seurauksista koko loppuelämänsä, maksettavaa oikeudenmukaista korvausta koskevan periaatteen sisällyttämisestä EU:n lääkelainsäädäntöön.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö