PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 112kWORD 48k
26.1.2015
PE547.513v01-00
 
B8-0090/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la punerea în aplicare a principiului compensațiilor integrale în legislația europeană privind medicamentele - dreptate pentru victimele medicamentului Thalidomide


Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare lapunerea în aplicare a principiului compensațiilor integrale în legislația europeană privind medicamentele - dreptate pentru victimele medicamentului Thalidomide  
B8-0090/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în 1957 întreprinderea farmaceutică germană Chemie Grünenthal a scos pe piață medicamentul Thalidomide, un antiemetic utilizat în special de femeile însărcinate care este responsabil de nașterea a cel puțin 20 000 de copii cu grave malformații fizice;

 

B. luând act de faptul că există încă persoane afectate de grave malformații fizice cauzate de medicamentul menționat mai sus care nu au primit nicio despăgubire, deși urmează tratamente medicale,

 

1.  invită Comisia să inițieze un dialog cu statele membre pentru a introduce în legislația europeană în vigoare privind medicamentele principiul compensațiilor integrale pentru victimele acestor scandaluri, care trebuie să trăiască pentru tot restul vieții cu consecințele acestor tragedii.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate