FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 109kWORD 48k
26.1.2015
PE547.513v01-00
 
B8-0090/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om genomförande av principen om skälig ersättning i EU:s läkemedelslagstiftning i syfte att skipa rättvisa för talidomidskandalens offer


 

Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om genomförande av principen om skälig ersättning i EU:s läkemedelslagstiftning i syfte att skipa rättvisa för talidomidskandalens offer  
B8‑0090/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  1957 släppte det tyska läkemedelsföretaget Chemie Grünenthal ut talidomid på marknaden. Det var ett läkemedel mot illamående som främst användes av gravida kvinnor och som orsakade svåra fysiska missbildningar hos över 20 000 nyfödda barn.

 

B. Det finns fortfarande personer som har svåra missbildningar på grund av talidomid men som aldrig har fått ersättning trots att de mottar medicinsk behandling.

 

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en dialog med medlemsstaterna för att i EU:s läkemedelslagstiftning införa principen om skälig ersättning för talidomidskandalens offer, vilka måste leva med följderna av denna tragedi under resten av sitt liv.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy