PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 114kWORD 49k
27.1.2015
PE547.514v01-00
 
B8-0091/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o važnosti zadruga s vlasničkim udjelom njezinih članova pri upravljanju zajmovima u trenucima ekonomske krize


Mario Borghezio

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o važnosti zadruga s vlasničkim udjelom njezinih članova pri upravljanju zajmovima u trenucima ekonomske krize  
B8-0091/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da zadružne banke, koje su ujedno i lokalne banke, u skladu s vlastitim zadružnim modelom oduvijek pridaju posebnu pozornost području na kojem su prisutne davanjem zajmova malim i srednjim poduzećima, obrtnicima i obiteljima;

B.     budući da im izravno poznavanje svojih klijenata i stvarno stanje proizvodnje omogućuje da ispune s većom točnošću zahtjeve za zajmove, čak i u trenucima teške ekonomske krize;

C.     budući da je Europski parlament 2. srpnja 2013. objavio rezoluciju „o doprinosu zadruga prevladavanju krize”;

D.     budući da su zadruge izričito priznate člankom 54. UFEU-a;

E.     budući da Komisija drži da je postojeće ustrojstvo zadružnih banaka u potpunosti „usklađeno sa zakonodavstvom Unije”;

F.     budući da je 2007. godine Komisija jasno odustala od uvođenja načela proporcionalnog sustava glasovanja na europskoj razini;

G.     budući da se Uredbom (EZ) br. 1435/2003 o Statutu europskih zadruga dimenzija ne smatra relevantnim kriterijem za utvrđivanje toga gubi li zadruga svoj oblik;

H.     budući da je nedavno talijanska vlada preko uredbe sa zakonskom snagom odobrila propis kojim se ukida „glas po osobi” (pravo na samo jedan glas po članu neovisno o vlasničkom udjelu koji posjeduje) i ograničenje posjedovanja vlasničkog udjela;

1.      poziva Komisiju da izradi koristan instrument za očuvanje posebnog profila zadruga kao ključnog sredstva za suzbijanje učinaka krize, jamčeći njihov socijalni karakter za pružanje potpore obiteljima i malim i srednjim poduzećima.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti