PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 114kWORD 52k
27.1.2015
PE547.514v01-00
 
B8-0091/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la importanța societăților cooperatiste cu acționariat popular în gestionarea creditării într-o perioadă de criză economică


Mario Borghezio

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la importanța societăților cooperatiste cu acționariat popular în gestionarea creditării într-o perioadă de criză economică  
B8-0091/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

–       întrucât, potrivit propriului model cooperatist, băncile populare, ca bănci locale, acordă dintotdeauna o atenție specială teritoriului în care sunt prezente prin intermediul creditelor cu care susțin întreprinderile mici și mijlocii, precum și întreprinderile meșteșugărești și familiale;

A.  întrucât cunoașterea directă a propriilor interlocutori și a realităților economice pe care le reprezintă le permite societăților cooperatiste să susțină într-un mod mai bine localizat nevoile de credit, chiar și într-un moment de gravă criză economică;

B.  având în vedere Rezoluția PE din 2 iulie 2013 referitoare la contribuția cooperativelor la depășirea crizei,

C.  întrucât societățile cooperative sunt recunoscute explicit de articolul 54 din TFUE;

D.  întrucât Comisia a considerat că forma de organizare în vigoare a băncilor populare este pe deplin „compatibilă cu legile comunitare”;

E.  întrucât în 2007 Comisia a renunțat în mod expres la ideea de a impune la nivel european principiul votului proporțional;

F.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 privind statutul societății cooperative europene nu consideră relevantă mărimea pentru a stabili condițiile în care o cooperativă își poate pierde forma de organizare;

G.  întrucât guvernul italian, printr-un decret lege, a aprobat recent o normă care anulează „votul per capita” (dreptul la un singur vot pentru fiecare asociat, indiferent de numărul de acțiuni deținute) și limitarea numărului de acțiuni ce pot fi deținute;

1. invită Comisia să pună în practică orice instrument util pentru a păstra profilul deosebit al societăților menționate, care pot fi un instrument fundamental de combatere a efectelor crizei, menținând funcția socială a acestora de susținere a întreprinderilor familiale și a IMM-urilor.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate