PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 113kWORD 50k
27.1.2015
PE547.514v01-00
 
B8-0091/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o pomenu zadrug z udeležbo malih delničarjev pri upravljanju kreditov v času gospodarske krize


Mario Borghezio

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o pomenu zadrug z udeležbo malih delničarjev pri upravljanju kreditov v času gospodarske krize  
B8-0091/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker v skladu s svojim zadružnim modelom ljudske banke kot lokalne banke s kreditiranjem malih in srednjih podjetij, obrtnikov in družin posebno pozornost namenjajo območju, kjer se nahajajo;

B.  ker lahko zaradi neposrednega poznavanja svojih komitentov in njihovih proizvodnih zmogljivosti učinkovitejše rešujejo potrebe po kreditih tudi v težkih časih gospodarske krize;

C.  ker je Evropski parlament 2. julija 2013 sprejel resolucijo o prispevku zadrug k izhodu iz krize,

D.  ker zadruge izrecno priznava člen 54 PDEU;

E.  ker Komisija meni, da je obstoječa struktura ljudskih bank popolnoma v skladu z zakonodajo Unije;

F.  ker se je Komisija leta 2007 odločila, da ne bo vsilila načela proporcionalnega glasovanja na evropski ravni;

G.  ker Uredba (ES) št. 1435/2003 o statutu evropske zadruge določa, da velikost ne vpliva na odločitev, ali je zadruga izgubila svoj prvotni značaj;

H. ker je italijanska vlada z odlokom sprejela predpis, ki črta pravilo o enem glasu na osebo (pravica do enega samega glasu na družbenika, ne glede na število delnic v njegovi lasti) in omejitev pri lastništvu delnic;

1.  poziva Komisijo, naj sprejme vse možne ukrepe za ohranitev specifičnega profila omenjenih družb kot temeljnega sredstva v boju proti posledicam krize ter jamči za njihovo socialno vlogo pri pomoči družinam ter malim in srednjim podjetjem.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov