FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 106kWORD 45k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om fremme af midlerne til turisme


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om en bedre udnyttelse af bevillingerne til turisme  
B8-0092/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til finansieringsinstrumenterne for turisme for programperioden 2014-2020

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at Europa er det vigtigste turistmål i verden, og at sektoren tegner sig for over 10 % af EU's BNP og beskæftiger 9,7 mio. personer;

B.     der henviser til, at turismen i Italien og navnlig i de sydlige regioner er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling og beskæftigelsen;

C.     der henviser til de mange bevillinger, som EU har afsat til turisme- og kultursektoren og til fremme af en bæredygtig turisme af høj kvalitet;

D.     der henviser til, at Italien er en af de EU-medlemsstater, som anvender færrest af de bevillinger, som EU har afsat;

1.      opfordrer Kommissionen til mere aktivt at tilskynde til udnyttelse af de bevillinger, som EU har afsat, uddanne eksperter, der kan bistå ved iværksættelsen af projekter og forenkle formaliteterne for at få adgang til dem.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik