RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 103kWORD 46k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


turismi rahastamise edendamise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek turismi rahastamise edendamise kohta  
B8-0092/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse programmitöö perioodil 2014–2020 turismi rahastamiseks ettenähtud vahendeid,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Euroopa on maailmas turismisihtkohtade hulgas esikohal ning tegemist on sektoriga, mis annab 10 % ELi SKPst ja milles töötab 9,7 miljonit inimest;

B.     arvestades, et turism on Itaalia ja eelkõige selle lõunaosa jaoks majandusarengu ja töökohtade tagamise peamine ressurss;

C.     arvestades paljusid ELi poolt turismi- ja kultuurisektori jaoks ning säästva ja kvaliteetse turismi edendamise eesmärgil kättesaadavaks tehtavaid vahendeid;

D.     arvestades, et ELi vahendite kasutamise poolest on Itaalia on üks viimaseid Euroopa riike;

1.      palub komisjonil edendada ELi vahendite eraldamist tõhusamalt, kasutades projektide käivitamisel spetsialistide abi ja lihtsustades vahenditele juurdepääsuga seotud bürokraatiat.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika