PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 102kWORD 45k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


matkailun määrärahojen edistämisestä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys matkailun määrärahojen edistämisestä  
B8-0092/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon matkailuun tarkoitetut rahoitusvälineet ohjelmakaudella 2014–2020,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Eurooppa on maailman tärkein matkailukohde ja alan osuus unionin BKT:stä on 10 prosenttia ja se työllistää 9,7 miljoonaa ihmistä;

B.     ottaa huomioon, että Italiassa ja etenkin Etelä-Italiassa matkailulla on erittäin suuri merkitys talouskehityksen ja työllisyyden kannalta;

C.     ottaa huomioon matkailu- ja kulttuurialalle sekä kestävän ja laadukkaan matkailun edistämiseen myönnetyt Euroopan unionin määrärahat;

D.     toteaa, että Italia kuuluu niihin valtioihin, jotka ovat käyttäneet vähiten EU:n myöntämiä määrärahoja;

1.      kehottaa komissiota edistämään voimakkaammin EU:n myöntämiä määrärahoja ja kouluttamaan asiantuntijoita, jotka voivat tukea hankkeiden käynnistämistä ja yksinkertaistaa määrärahojen saamisen tiellä olevaa byrokratiaa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö