PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 114kWORD 49k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl turizmui skirtų lėšų naudojimo skatinimo


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl turizmui skirtų lėšų naudojimo skatinimo  
B8‑0092/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui numatytas turizmui skirtas finansavimo priemones,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi Europa yra pasaulyje lankomiausia turistų vieta, o turizmo sektorius sukuria daugiau nei 10 proc. viso ES BVP ir jame dirba 9,7 mln. žmonių;

B.     kadangi turizmas Italijoje ir ypač jos pietuose yra ekonomikos ir užimtumo plėtrai itin svarbus šaltinis;

C.     kadangi Europa turizmo ir kultūros sektoriams bei tvaraus ir kokybiško turizmo skatinimui skiria daug lėšų;

D.     kadangi Italija yra viena iš mažiausiai ES skiriamų lėšų naudojančių Europos šalių;

1.      ragina Komisiją aktyviau skatinti naudoti ES skiriamas lėšas, apmokyti profesionalus, kurie galėtų padėti vykdyti projektus, ir supaprastinti lėšų panaudojimo biurokratines procedūras.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika