REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 124kWORD 48k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par tūrisma atbalstam paredzēto fondu izmantošanas sekmēšanu


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tūrisma atbalstam paredzēto fondu izmantošanas sekmēšanu  
B8‑0092/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā tūrisma finansēšanas instrumentus 2014.–2020. gada plānošanas periodā,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā Eiropa ir pasaulē apmeklētākais tūrisma galamērķis un tā kā tūrisma nozare rada vairāk nekā 10 % no Eiropas Savienības IKP un tajā ir nodarbināti 9,7 miljoni cilvēku;

B.     tā kā Itālijā, un jo īpaši dienvidu reģionos, tūrisms ir ārkārtīgi nozīmīgs resurss ekonomikas attīstībai un nodarbinātībai;

C.     tā kā ir pieejami daudzi Eiropas fondi tūrisma un kultūras nozares atbalstam, kā arī ilgtspējīga un kvalitatīva tūrisma veicināšanai;

D.     tā kā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm Itālija ierindojas vienā no pēdējām vietām ES fondu izmantošanas ziņā,

1.      aicina Komisiju enerģiskāk sekmēt ES pieejamo fondu izmantošanu, izglītojot speciālistus, kuri būtu spējīgi atbalstīt projektu uzsākšanu, un vienkāršot birokrātiskās procedūras, lai atvieglotu piekļuvi minētajiem fondiem.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika