PROJEKT REZOLUCJI
PDF 115kWORD 47k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie promowania środków na turystykę


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania środków na turystykę  
B8-0092/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając instrumenty służące finansowaniu turystyki w okresie programowania 2014-2020,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Europa jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie, a sektor turystyczny wypracowuje ponad 10% PKB UE i daje zatrudnienie 9,7 mln osób;

B.     mając na uwadze, że turystyka jest dla Włoch, a w szczególności dla regionów południowych, kluczowym źródłem rozwoju gospodarczego i miejsc pracy;

C.     mając na uwadze liczne środki oddane przez UE do dyspozycji sektora turystyki i kultury, a także na promocję zrównoważonej turystyki dobrej jakości;

D.     mając na uwadze, że Włochy są jednym z ostatnich państw europejskich wykorzystujących środki oddane do dyspozycji przez UE;

1.      zwraca się do Komisji o promowanie w bardziej zdecydowany sposób środków oddanych do dyspozycji przez UE poprzez szkolenia dla specjalistów, którzy będą w stanie inicjować projekty i usuwać przeszkody biurokratyczne stojące na drodze do nich;

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności