NÁVRH UZNESENIA
PDF 113kWORD 47k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku,


o podpore fondov pre cestovný ruch


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore fondov pre cestovný ruch  
B8-0092/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nástroje na financovanie cestovného ruchu v programovom období 2014 – 2020,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Európa je najhlavnejším cieľom cestovného ruchu vo svete, pričom toto odvetvie tvorí viac ako 10 % HDP v EÚ a zamestnáva 9,7 milióna ľudí;

B.     keďže cestovný ruch je pre Taliansko, a osobitne pre jeho južné oblasti, základným zdrojom rozvoja hospodárstva a zamestnanosti;

C.     keďže Európa dáva k dispozícii viaceré fondy pre odvetvie cestovného ruchu a kultúry, ako aj prostriedky na podporu udržateľného a kvalitného cestovného ruchu;

D.     keďže Taliansko patrí k posledným európskym štátom využívajúcim prostriedky, ktoré poskytuje EÚ;

1.      vyzýva Komisiu, aby účinnejšie podporovala prostriedky, ktoré poskytuje EÚ a zabezpečila odborníkov schopných zasadiť sa o začatie projektov a zjednodušiť administratívne postupy potrebné na získanie týchto prostriedkov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia