PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 109kWORD 47k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o promociji sredstev za turizem


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o promociji sredstev za turizem  
B8-0092/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju finančnih instrumentov za turizem za programsko obdobje 2014–2020,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je Evropa prva svetovna turistična destinacija, v EU pa proizvaja 10 % BDP in zaposluje 9,7 milijonov ljudi;

B.     ker je turizem v Italiji, zlasti v južnih deželah, osnovni vir gospodarskega razvoja in delovnih mest;

C.     ker Evropa mnogo sredstev namenja turističnemu in kulturnemu sektorju ter za spodbujanje trajnostnega in kakovostnega turizma;

D.     ker je Italija med zadnjimi evropskimi državami pri izkoriščanju sredstev, ki jih daje na voljo EU;

1.      poziva Komisijo, naj odločneje promovira sredstva, ki jih daje na voljo EU, ter naj usposablja strokovnjake za pomoč pri uvajanju projektov in za poenostavitev birokratskih postopkov za dostop do njih.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov