FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 106kWORD 46k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om främjande av medel för turismen


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om främjande av medel för turismen  
B8‑0092/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av instrumenten för finansiering av turism under programperioden 2014–2020,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europa är den viktigaste turistdestinationen i världen. Denna sektor genererar över 10 procent av EU:s BNP och sysselsätter 9,7 miljoner personer.

B.     För Italien, och i synnerhet för landets sydliga delar, innebär turismen en central resurs för ekonomisk utveckling och sysselsättning.

C.     EU har beviljat omfattande anslag till turistsektorn och kultursektorn, liksom till främjandet av en hållbar och högklassig turism.

D.     Italien hör till de EU-länder som är sist när det gäller att utnyttja EU-medlen.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mer beslutsamt främja anslagstilldelningen från EU genom att utbilda yrkesfolk som kan stödja inledandet av projekt och förenkla den byråkrati som utnyttjandet av anslagen förutsätter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy