NÁVRH USNESENÍ
PDF 116kWORD 54k
29.1.2015
PE547.517v01-00
 
B8-0094/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o rozvoji evropské politiky v oblasti lesnictví


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o rozvoji evropské politiky v oblasti lesnictví  
B8-0094/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2005)0084),

–       s ohledem na cíle stanovené na zasedání Evropské rady v Lisabonu (v březnu 2000) a v Göteborgu (v červnu 2001),

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k neocenitelné hodnotě lesů jak z biologického, tak z ekonomického hlediska;

B.     vzhledem k pokročilému stáří evropských lesů, které zpomaluje jejich schopnost absorbovat CO2;

C.     vzhledem k hodnotě starých lesů, jejichž existence zajišťuje cenná přírodní stanoviště a chrání biologickou rozmanitost;

D.     nicméně vzhledem k nutnosti zásadního omlazení lesů, aby se zajistila dostatečná absorpce CO2;

E.     vzhledem k nutnosti společných a nekomplikovaných byrokratických postupů a flexibilních pravidel, jelikož evropské lesy mají v jednotlivých regionech různé potřeby;

1.      vyzývá Komisi, aby podporovala rozvoj daného programu s novými společnými pravidly a v širším rozsahu, v souladu s cíli stanovenými Radou.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí