Forslag til beslutning - B8-0094/2015Forslag til beslutning
B8-0094/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om styrkelse af EU's skovbrugspolitik

29.1.2015

jf. forretningsordenens artikel 133

Aldo Patriciello

B8-0094/2015

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om styrkelse af EU's skovbrugspolitik

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet (KOM(2005) 0084),

–       der henviser til de mål, der blev godkendt på Det Europæiske Råds møde i Lissabon (marts 2000) og i Göteborg (juni 2001),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til vores skovbestands uvurderlige værdi såvel på biologisk som på økonomisk plan;

B.     der påpeger, at de europæiske skoves fremskredne alder nedsætter deres evne til at optage CO2;

C.     der fremhæver værdien af gamle skove, hvis eksistens giver værdifulde habitater og beskytter biodiversiteten;

D.     der påpeger, at det imidlertid er nødvendigt med en væsentlig foryngelse af skovene for at garantere en tilstrækkelig optagelse af CO2;

E.     der påpeger, at der er behov for en smidig og fælles forvaltning og fleksible standarder som følge af de europæiske skoves forskellige regionale behov;

1.      opfordrer Kommissionen til at tilskynde til en styrkelse af programmet med nye fælles regler og bredere rækkevidde i overensstemmelse med de mål, Rådet allerede har godkendt.