PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 106kWORD 45k
29.1.2015
PE547.517v01-00
 
B8-0094/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


unionin metsäpolitiikan vahvistamisesta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys unionin metsäpolitiikan vahvistamisesta  
B8‑0094/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille (KOM(2005)0084),

–       ottaa huomioon Eurooppa-neuvostossa Lissabonissa (maaliskuussa 2000) ja Göteborgissa (kesäkuussa 2001) vahvistetut tavoitteet,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon metsien äärettömän suuren luontoarvon ja taloudellisen arvon;

B.     ottaa huomioon Euroopan metsien korkean iän, joka heikentää niiden kykyä sitoa hiilidioksidia;

C.     ottaa huomioon, että vanhat metsät ovat arvokkaita, sillä ne tarjoavat arvokkaan kasvuympäristön ja suojaavat luonnon monimuotoisuutta;

D.     katsoo kuitenkin, että metsiä on tarpeen uudistaa merkittävästi, jotta varmistetaan, että ne sitovat riittävästi hiilidioksidia;

E.     katsoo, että koska Euroopan metsien alueelliset vaatimukset ovat erilaisia, tarvitaan kevyttä, yhteistä byrokratiaa ja joustavia sääntöjä;

1.      kehottaa komissiota edistämään ohjelman vahvistamista uusilla kattavilla yhteisillä säännöillä neuvoston jo vahvistamien tavoitteiden mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö