PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 114kWORD 49k
29.1.2015
PE547.517v01-00
 
B8-0094/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos miškų politikos skatinimo


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos miškų politikos skatinimo  
B8‑0094/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui (COM(2005)0084),

–       atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos susitikimų Lisabonoje (2000 m. kovo mėn.) ir Geteborge (2001 m. birželio mėn.) tikslus,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi miškų paveldas yra neįkainojamas tiek biologiniu, tiek ekonominiu lygmeniu;

B.     kadangi Europos miškų senėjimas lėtina CO2 sugėrimo galimybes;

C.     kadangi senų miškų vertė sudaro sąlygas biologinės įvairovės vertingai buveinei ir jos apsaugai;

D.     kadangi vis dėl to būtina gerokai atjauninti miškus, siekiant užtikrinti pakankamą CO2 sugėrimą;

E.     kadangi būtinas veiksmingesnis biurokratizmas, bendros ir lankstesnės taisyklės, atsižvelgiant į Europos miškų skirtinguose regionuose ypatumus;

1.      ragina Komisiją skatinti politikos galimybes naujomis bendromis, plataus užmojo taisyklėmis, vadovaujantis Tarybos išdėstytais tikslais.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika