ONTWERPRESOLUTIE
PDF 108kWORD 45k
29.1.2015
PE547.517v01-00
 
B8-0094/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de versterking van het Europees bosbouwbeleid


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de versterking van het Europees bosbouwbeleid  
B8-0094/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement COM(2005) 0084,

–       gezien de doelstellingen die zijn vastgelegd tijdens de bijeenkomsten van de Europese Raad in Lissabon (maart 2000) en Göteborg (juni 2001),

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het bosbestand van onschatbare waarde is, zowel vanuit biologisch als economisch oogpunt;

B.     overwegende dat de Europese bossen op leeftijd zijn gekomen waardoor hun vermogen tot absorptie van CO2 vertraagd wordt;

C.     overwegende dat de oude bossen een waardevol habitat bieden en de biodiversiteit beschermen;

D.     overwegende dat een ingrijpende verjonging van de bossen echter noodzakelijk is om een afdoende absorptie van CO2 te waarborgen;

E.     overwegende dat een afgeslankte gemeenschappelijke bureaucratie en flexibele regelgeving noodzakelijk zijn in het licht van de uiteenlopende regionale behoeften van de Europese bossen;

1.      verzoekt de Commissie de versterking van het programma met nieuwe gemeenschappelijke en verreikende regels, overeenkomstig de door de Raad vastgelegde doelstellingen, te bevorderen.

Juridische mededeling - Privacybeleid