NÁVRH UZNESENIA
PDF 115kWORD 48k
29.1.2015
PE547.517v01-00
 
B8-0094/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku,


o posilnení európskej politiky v oblasti lesného hospodárstva


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o posilnení európskej politiky v oblasti lesného hospodárstva  
B8-0094/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu (COM(2005)0084),

–       so zreteľom na ciele stanovené na zasadnutí Európskej rady v Lisabone (marec 2000) a Göteborgu (jún 2001),

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže lesy majú nevyčísliteľnú hodnotu, a to tak z biologického, ako aj hospodárskeho hľadiska;

B.     keďže európske lesy sú značne staré, čo spomaľuje ich absorpčnú kapacitu CO2;

C.     vzhľadom na hodnotu starých lesov, ktoré poskytujú cenné prirodzené prostredie a chránia biodiverzitu;

D.     keďže je potrebné podstatne omladiť lesy s cieľom zabezpečiť dostatočnú absorpciu CO2;

E.     keďže vzhľadom na rôzne regionálne potreby európskych lesov je potrebná obmedzená, spoločná byrokracia s pružnými pravidlami;

1.      vyzýva Komisiu, aby podporila posilnenie programu novými spoločnými a rozsiahlymi pravidlami v súlade s cieľmi, ktoré už stanovila Rada.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia