FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 110kWORD 47k
29.1.2015
PE547.517v01-00
 
B8-0094/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stärkande av EU:s skogsbruksstrategi


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om stärkande av EU:s skogsbruksstrategi  
B8‑0094/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet (COM(2005)0084),

–       med beaktande av de mål som uppställdes vid Europeiska rådets möte i Lissabon (mars 2000) och i Göteborg (juni 2001),

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Våra skogar är ovärderliga ur både biologisk och ekonomisk synpunkt.

B.     I Europa är skogarna relativt gamla, vilket innebär att deras förmåga att uppta koldioxid minskar.

C.     De gamla skogarna är värdefulla i och med att de erbjuder viktiga livsmiljöer och skyddar den biologiska mångfalden.

D.     Det är dock nödvändigt att föryngra skogarna avsevärt för att garantera att de upptar tillräckligt med koldioxid.

E.     Det behövs smidiga, gemensamma förfaranden och flexibla bestämmelser med tanke på de olika regionala behoven i Europas skogar.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra stärkandet av skogsbruksstrategin genom nya gemensamma och mångsidiga regler, i enlighet med de mål som redan uppställts av rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy