Предложение за резолюция - B8-0096/2015Предложение за резолюция
B8-0096/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно признаването от страна на Турция на геноцида, извършен през 1915 г. над арменците в страната

29.1.2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Херолф Анеманс, Марин Льо Пен, Луи Алио, Мари-Кристин Арнотю, Никола Бе, Доминик Билд, Мари-Кристин Бутоне, Стийв Бриуа, Мирей Д'Орнано, Едуар Феран, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк, Жил Льобретон, Филип Лоазо, Доминик Мартен, Жоел Мелен, Бернар Моно, Софи Монтел, Флориан Филипо, Жан-Люк Шафаузер, Милене Трошчински, Матео Салвини, Мара Бицото, Марио Боргецио, Джанлука Буонано, Лоренцо Фонтана, Марсел де Граф, Ханс Янсен, Олаф Стьогер, Харалд Вилимски, Вики Мейер

B8-0096/2015

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно признаването от страна на Турция на геноцида, извършен през 1915 г. над арменците в страната

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

–       като взе предвид многобройните проучвания и исторически данни относно положението на арменското население в Турция в началото на 20-и век,

–       като взе предвид Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид, която съдържа дефиниция на понятието геноцид,

–       като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 18 юни 1987 г. относно политическо решение на арменския въпрос,

–       като взе предвид резолюциите на Парламента с по-късна дата, в които той призовава повече или по-малко настоятелно за признаване на арменския геноцид от 1915 г.,

A.     като има предвид, че тези резолюции все още не са довели до признаване на геноцида от страна на турското правителство;

Б.     като има предвид, че един век след събитията вече е дошъл моментът да се постигне помирение;

1.      призовава турското правителство да признае официално геноцида, извършен през 1915 г. от последното правителство на Османската империя над арменците, живели по това време в Турция;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на турското правителство, на арменското правителство, на Комисията, на Съвета и на председателите на парламентите на Република Турция и Република Армения.