Návrh usnesení - B8-0096/2015Návrh usnesení
B8-0096/2015

NÁVRH USNESENÍ o požadavku na tureckou vládu, aby uznala, že na Arménech žijících v Turecku byla v roce 1915 spáchána genocida

29.1.2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu
Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski
Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger,

Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

B8‑0096/2015

Návrh usnesení Evropského parlamentu o požadavku na tureckou vládu, aby uznala, že na Arménech žijících v Turecku byla v roce 1915 spáchána genocida

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

–.      s ohledem na početné studie a historické důkazy o stavu arménského obyvatelstva v Turecku na začátku dvacátého století,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia, v níž byl definován pojem „genocidium“,

–.      s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 1987 o politickém řešení arménské otázky,

–.      s ohledem na pozdější usnesení Evropského parlamentu, v nichž Parlament ve větší či menší míře naléhal na uznání arménské genocidy spáchané v roce 1915,

A.     vzhledem k tomu, že tato usnesení dosud nevedla k uznání genocidy tureckou vládou;

B.     vzhledem k tomu, že po uplynutí sta let od uvedených událostí přišel čas na usmíření;

1.      vyzývá tureckou vládu, aby oficiálně uznala genocidu, jíž se dopustila poslední vláda Osmanské říše v roce 1915 na Arménech žijících v Turecku;

2.      vyzývá předsedu Parlamentu, aby toto usnesení předal turecké vládě, arménské vládě, Komisi, Radě a předsedům parlamentů Turecké republiky a Arménské republiky.