Forslag til beslutning - B8-0096/2015Forslag til beslutning
B8-0096/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om Tyrkiets anerkendelse af folkedrabet i 1915 på armeniere i Tyrkiet

29.1.2015

jf. forretningsordenens artikel 133
Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski
Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger,

Harald Vilimsky, Vicky Maeijer  

B8-0096/2015

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Tyrkiets anerkendelse af folkedrabet i 1915 på armeniere i Tyrkiet

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

–       der henviser til de mange undersøgelser og historiske data om situationen for den armenske befolkning i Tyrkiet i begyndelsen af det 20. århundrede,

–       der henviser til FN-konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab, som definerer begrebet folkedrab,

–       der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 18. juni 1987 om en politisk løsning på det armenske spørgsmål,

–       der henviser til Parlamentets efterfølgende beslutninger, i hvilke det i større eller mindre omfang har talt for en anerkendelse af det armenske folkedrab i 1915,

A.     der henviser til, at disse beslutninger hidtil ikke forårsaget den tyrkiske regerings anerkendelse af folkedrabet;

B.     der henviser til, at tiden nu et århundrede efter begivenhederne er inde til at indlede genforsoningen;

1.      kræver, at den tyrkiske regering officielt anerkender det folkedrab, der blev begået i 1915 af den sidste regering i Osmannerriget på armeniere bosiddende i Tyrkiet;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til den tyrkiske regering, den armenske regering, Kommissionen, Rådet og formændene for parlamenterne i Republikken Tyrkiet og Republikken Armenien.