Päätöslauselmaesitys - B8-0096/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0096/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS vuonna 1915 tapahtuneen Turkissa asuneiden armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta Turkissa

29.1.2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

B8-0096/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma vuonna 1915 tapahtuneen Turkissa asuneiden armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon lukuisat Turkissa 1900-luvun alussa asunutta armenialaista väestöä koskevat tutkimukset ja historialliset todisteet,

–       ottaa huomioon joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi tehdyn YK:n yleissopimuksen, jossa määritellään kansanmurhan käsite,

–       ottaa huomioon 18. kesäkuuta 1987 antamansa päätöslauselman poliittisen ratkaisun löytämiseksi armenialaiskysymykseen,

–       ottaa huomioon myöhemmin antamansa päätöslauselmat, joissa kehotetaan tai vaaditaan tunnustamaan vuonna 1915 tapahtunut armenialaisten kansanmurha,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että näillä päätöslauselmilla ei ole vielä saatu Turkin hallitusta tunnustamaan kyseistä kansanmurhaa;

B.     katsoo, että sata vuotta näiden tapahtumien jälkeen on aika tehdä sovinto;

1.      kehottaa Turkin hallitusta tunnustamaan virallisesti Osmanien valtakunnan viimeisen hallituksen vuonna 1915 tekemän Turkissa asuneiden armenialaisten kansanmurhan;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Turkin hallitukselle, Armenian hallitukselle, komissiolle ja neuvostolle sekä Turkin tasavallan ja Armenian tasavallan parlamentin puhemiehelle.