PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 111kWORD 46k
29.1.2015
PE547.520v01-00
 
B8-0096/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


vuonna 1915 tapahtuneen Turkissa asuneiden armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta Turkissa


Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

Euroopan parlamentin päätöslauselma vuonna 1915 tapahtuneen Turkissa asuneiden armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta  
B8-0096/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon lukuisat Turkissa 1900-luvun alussa asunutta armenialaista väestöä koskevat tutkimukset ja historialliset todisteet,

–       ottaa huomioon joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi tehdyn YK:n yleissopimuksen, jossa määritellään kansanmurhan käsite,

–       ottaa huomioon 18. kesäkuuta 1987 antamansa päätöslauselman poliittisen ratkaisun löytämiseksi armenialaiskysymykseen,

–       ottaa huomioon myöhemmin antamansa päätöslauselmat, joissa kehotetaan tai vaaditaan tunnustamaan vuonna 1915 tapahtunut armenialaisten kansanmurha,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että näillä päätöslauselmilla ei ole vielä saatu Turkin hallitusta tunnustamaan kyseistä kansanmurhaa;

B.     katsoo, että sata vuotta näiden tapahtumien jälkeen on aika tehdä sovinto;

1.      kehottaa Turkin hallitusta tunnustamaan virallisesti Osmanien valtakunnan viimeisen hallituksen vuonna 1915 tekemän Turkissa asuneiden armenialaisten kansanmurhan;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Turkin hallitukselle, Armenian hallitukselle, komissiolle ja neuvostolle sekä Turkin tasavallan ja Armenian tasavallan parlamentin puhemiehelle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö