Rezolūcijas priekšlikums - B8-0096/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0096/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par to, lai Turcija atzītu 1915. gadā īstenoto genocīdu pret valstī dzīvojošiem armēņiem

29.1.2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu
Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski
Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger,

Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

B8‑0096/2015

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, lai Turcija atzītu 1915. gadā īstenoto genocīdu pret valstī dzīvojošiem armēņiem

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

–       ņemot vērā daudzos pētījumus un vēsturiskos faktus par armēņu iedzīvotāju situāciju Turcijā 20. gadsimta sākumā,

–       ņemot vērā ANO Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to, kurā ir noteikts genocīda jēdziens,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1987. gada 18. jūnija rezolūciju par armēņu jautājuma politisku risinājumu,

–       ņemot vērā turpmākās Parlamenta rezolūcijas, kurās tas aicina vairāk vai mazāk atzīt 1915. gadā īstenoto genocīdu pret armēņiem,

A.     tā kā šīs rezolūcijas vēl nav novedušas pie tā, ka Turcijas valdība atzīst šo genocīdu;

B.     tā kā gadsimtu pēc šiem notikumiem ir pienācis brīdis sākt samierināšanos,

1.      prasa Turcijas valdībai oficiāli atzīt pēdējās Osmaņu impērijas valdības 1915. gadā īsteno genocīdu pret Turcijā dzīvojošiem armēņiem;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Turcijas valdībai, Armēnijas valdībai, Komisijai, Padomei un Turcijas Republikas un Armēnijas Republikas parlamentu priekšsēdētājiem.